در این هفته مقدس کلامِ خدا بار دیگر تاکید می کند

ساخت وبلاگ
چکیده : در این هفته مقدس کلامِ خدا بار دیگر تاکید می کند که آنان مسیح را به صلیب میخکوب کرده کشتند ولی خدا ا... با عنوان : در این هفته مقدس کلامِ خدا بار دیگر تاکید می کند بخوانید :

در این هفته مقدس کلامِ خدا بار دیگر تاکید می کند که آنان مسیح را به صلیب میخکوب کرده کشتند ولی خدا او را در روز سوم زنده کرد و بسیاری او را زنده دیده و حاضر شدند به خاطرِ شهادت به قیامِ عیسی مسیح از مردگان حتی جانِ خود را بدهند چون امید به حیاتِ جاودان را در عیسی مسیح داشتند. نوشته ای در این باره می گوید: <<کی جسم آن خلاقِ جان، ماند به خاک اندر نهان؛ اینک قیامش بین عیان! دیدند و ما را شد یقین! بر جانِ پاکش آفرین!>> عیسی مسیح با تولدِ بی همتایش، با زندگی بی گناهش، و با قیامبی نظیرش تنها کسی است که نه تنها قادر، بلکه مایل است به من و شما حیاتِ جاودان عطا نماید. باشد تا شما دوست عزیز با عیسی مسیح بیشتر آشنا شده و با ایمان به عیسی مسیح که ازلی و ابدیست و با قیامِ پرشکوهش از مردگان ثابت نموده که نجات دهنده و خداوند است، صاحبِ حیاتِ جاودان شوید.
او خداست، او خداست!
از مردگان برخاسته، او خداست!
هر زانويی خم شود، هر زبانی بگويد عيسی خداوند است.

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 22:13