او مسیحم او خدایم او که هست پادشاهم او میاید | بلاگ

او مسیحم او خدایم او که هست پادشاهم او میاید

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

او شه شاهان او خدای ما با ترنم با چه شادی او میاید
دست زنید شادی کنید رخت نو بر تن کنید او مسیح او میاید
او سوار بر کُره الاغی با چه شور شعفی با متانت او میاید
چونکه دیدند مردمان آن مسیح نور خدا آن همه نور خدا
چون لباس خود بِکَندند زیر پای او فکندند
ان درختان را بریدند بهر منجی پهن بِکندند
آنهمه با شادی و شور با سرود و هلهله
جشن و شادی کرده بودند وه چه غوغا کرده بودند
ان همه کور و کر چون بدیدند ان مسیح را
او بریخت روح شفا را ان مسیح نور خدا
بر مریضان بر همه دردمندان
مردمان شادی بکردند ولوله بر پا بکردند
چون مسیح امد بدانجا امد آن نور خدایا
گشته بودند شاد و خندان انهمه مردم زآنجا
هر یکی چیزی بدو گفت شادی و شوری بدو گفت
از سر شوق و شعف گفت ای مسیح نور خدایی، تو امیدی پادشاهی
او که در اورشلیم امد آن مسیح با شادی آمد
ای عزیزان شادی کنیم دست زنید غوغا کنید
شاه شاهان ان مسیحا آن امید ما آن مسیح
آمین

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 22:13