رستاخیزعیسی مسیح خداوندبرای همه مبارک باد.

ساخت وبلاگ
چکیده : همچنین در متی ۲۸: ۹ - ۱۰ و مرقُس ۱۶: ۹ - ۱۱)اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور ... با عنوان : رستاخیزعیسی مسیح خداوندبرای همه مبارک باد. بخوانید :

همچنین در متی ۲۸: ۹ - ۱۰ و مرقُس ۱۶: ۹ - ۱۱)
اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشتۀ سفید پوش را دید که، در جائی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آن ها به او گفتند: <<ای زن، چرا گریه می کنی؟>> او جواب داد: <<خداوند مرا برده اند و نمی دانم او را کجا گذاشته اند.وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده ا...ست ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: <<ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟>> مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: <<ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم.>> عیسی گفت: <<ای مریم.>> مریم برگشت و گفت: <<ربونی>> (یعنی ای استاد). عیسی به او گفت: <<به من دست نزن زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفته ام اما پیش برادران من برو و به آنها بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم.مریم مَجدَلیّه پیش شاگردان رفت و به آن ها گفت: <<من خداوند را دیده ام.>> و سپس پیغام او را به آنها رسانید.آمین.فیض ورحمت وبرکت خداوندباهمه شماباد.آمین.پاسترومبشرشفیق جان برادرشما

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 22:13