ایمان به پسر خدا

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

هر که ایمان دارد عیسی همان مسیح است، از خدا مولود شده است؛ هر که پدر را محبت می کند، فرزند او را نیز محبت می کند. از این جا می دانیم فرزندان خدا را محبت می کنیم که خدا را محبت می کنیم و از احکام او اطاعت می نماییم. محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست. زیرا هر که از خدا مولود شده است، بر دنیا غلبه می یابد و این است غلبه ای که دنیا را مغلوب کرده است، یعنی ایمان ما. کیست آن که بر دنیا غلبه می یابد جز آن که ایمان دارد عیسی پسر... خداست؟ اوست آن که با آب و خون آمد، یعنی عیسی مسیح. تنها نه با آب، بلکه با آب و خون؛ و روح است که شهادت می دهد، چون روح، حق است. زیرا سه هستند که شهادت می دهند: روح و آب و خون؛ و این سه یک هستند. اگر ما شهادت انسان را می پذیریم، شهادت خدا بسی بزرگتر است، زیرا شهادتی است که خدا خود دربارۀ پسرش داده است. هر که به پسر خدا ایمان دارد، این شهادت را در خود دارد. امّا آن که شهادت خدا را باور نمی کند، او را دروغگو شمرده است، زیرا شهادتی را که خدا دربارۀ پسر خود داده، نپذیرفته است. و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده، و این حیات در پسر اوست. آن که پسر را دارد، حیات دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست.
۱یوحنا ۵:۱ -

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 22:13

close
تبلیغات در اینترنت