زندانی منتقل شده به انفرادی قبل از اجرای حکم اعدام، سکته کرد

ساخت وبلاگ
چکیده : كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 16فروردین ۹۶: بنا بر اخبار رسیده از زندان اصفها... با عنوان : زندانی منتقل شده به انفرادی قبل از اجرای حکم اعدام، سکته کرد بخوانید :

زندانی منتقل شده به انفرادی قبل از اجرای حکم اعدام، سکته کرد

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 16فروردین ۹۶: بنا بر اخبار رسیده از زندان اصفهان، یک زندانی به نام هوشنگ ثروتی، پس از اینکه به سلول های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شد، دچار سکته قلبی شد.
این زندانی محکوم به اعدام که در خبرهای قبلی ذکر شده بود روز دوشنبه ۱۴فروردین ۹۶، با یک زندانی دیگر به نام رضایی جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی منتقل شده بودند، پس از انتقال و به علت فشارها و استرس های وارده در سلول انفرادی سکته قلبی کرد و به مرکز بهداشت زندان اصفهان منتقل شد.
خاطر نشان می شود هوشنگ ثروتی متاهل و دارای ۵فرزند دختر می باشد و در اواخر سال گذشته نیز یک بار دیگر نیز به پای چوبه ها دار رفته بود.
بنا بر همین خبر رسیده، این زندانی با همین وضعیت قرار است طی روزهای آینده حکم اعدامش اجرا شود.
یکی از شیوه ها و شکنجه های روحی زندانیان زیر حکم اعدام، انتقال آنها به سلول های انفرادی قبل از اعدام می باشد و این از غیر انسانی ترین روش های این حکومت است و تا کنون نمونه های زیادی داشتیم که زندانیان قبل از اجرای حکم اعدام و هنگام ورود به سلو های انفرادی به دلیل فشار و استرس های وارده دچار سکته شده و بعضا جان خود را قبل از اعدام از دست داده اند.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ضمن محکوم نمودن این عمل ضد انسانی حکومت از تمامی جوامع حقوق بشری و نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق زندانیان می خواهیم که با فشار وارد آوردن بر حکومت ایران از نقض سیستماتیک حقوق بشر در مورد این زندانیان و همه زندانیان، جلوگیری کنند.

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 23 فروردين 1396 ساعت: 11:51