موضوع آفرینش در کتاب مقدس

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

میخواهم یکی دو جمله از باب تکوین تورات به عرض برسانم. "رَب، آدم را از خاک روی زمین آفرید و به بینی او نَفَس حیات را دمید و آدم یک موجود زنده شد." آفرینش حضرت حوا نیز چنین بیان گردیده است: "تنها بودن آدم خوب نیست. برایش یک کمک دهندهء خوب میسازم... و رَب، بالای آدم خواب عمیق آورد و او خوابید، و یکی از استخوان های قبرغهء او را گرفت و جایش را با گوشت پُر کرد و رَب، توسط استخوان قبرغه یی که از آدم گرفته بود یک زن ساخت و او را برای آدم آورد."

بلی، کتاب مقدس و تمام کتب الهی مانند قرآن کریم، بیان نموده اند که نخستین انسان از طرف الله (جل جلاله) و توسط عناصر روی زمین آفریده شده است و تمام منسوبین ادیان نیز چنین عقیده دارند. یعنی، به گونه یی که داروین ادعا دارد هیچگونه تکاملی وجود ندارد و انسان در اثر تکامل شکل امروزی را بخود نگرفته است.

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 14 فروردين 1396 ساعت: 16:58

فهرست وبلاگ