چرا ما مسيحيان چهار انجيل داريم؟

ساخت وبلاگ
چکیده : بسياري از وقايع زندگي مسيح و تعاليم او در هر 4 انجيل نقل شده اند، اما در بعضي از انجيل هاا... با عنوان : چرا ما مسيحيان چهار انجيل داريم؟ بخوانید :

بسياري از وقايع زندگي مسيح و تعاليم او در هر 4 انجيل نقل شده اند، اما در بعضي از انجيل ها
اين مطالب با تفصيل کمتر يا بيشتر آمده اند.
برخي وقايع نيز منحصراً در يک انجيل ذکر شده است .
براي مثال شرح تولد يحيي تعميد دهنده فقط در انجيل لوقا آمده است .
يا موعظه بالاي کوه مسيح ، در انجيل هاي متي و لوقا نوشته شده ، اما لوقا آن را به صورت خلاصه تر نوشته است .
نهايتاً وقتي مطالب هر چهار انجيل را کنار هم مي گذاريم ، شرح کاملي از زندگي و تعاليم مسيح به دست مي آوريم .
به اين ترتيب ، در ضمن اينکه هر يک از اين انجيل ها هدف اوليه خود را در ميان خوانندگان و مخاطبي نخستينِ در آن روزگار عملي مي ساختند

نتيجه آنکه در انجيل ها مژده رستگاري انسان، يکي است ، اما چهار نفر تحت الهام روح القدس آن را نگاشتند
در حدود نيمي از حجم عهد جديد را انجيل ها تشکيل مي دهند.
و چهار كتاب اول از عهد جديد انجيل ها هستند.
انجيل متى،
انجيل مرقس ،
انجيل لوقا ،
انجيل يوحنا

پنجمین كتابِ عهد جديد
<<#اعمال_رسولان >> نام دارد.
در اين کتاب ، چگونگي گسترش تدريجي پيام مسيح از
اورشليم تا سرزمينهاي مجاور، و از آنجا تا قلب امپراطوري روم ، به اختصار تشريح شده است

#رسالات
21 جزء بعدي عهد جديد را <<رساله >> مي نامند. اين رساله ها نامه هايي هستند که پولس و پطرس و چند
رسول ديگرِ مسيح به کليساهاي مختلف نوشته اند تا آنها را راهنمايي کنند و مشکلاتشان را برطرف نمايند

#کتاب_ مکاشفه
آخرين کتاب عهد جديد، <<مکاشفه >> نام دارد.
اين کتاب شرح رؤيايي است که خدا به يوحنا نشان داد تا مسيحيان را از امور آينده آگاه سازد.
پيام اصلي اين كتاب اين است که در نهايت ، شيطان و نيروهايش مغلوب خواهند شد و ملکوت و فرمانروايي خدا بر عالم هستي برقرار خواهد گرديد

مسيحيان,انجيل,داريم؟,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 29 شهريور 1396 ساعت: 22:26