آرامش عیسی هر ترس و اضطرابی را از بین می برد

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

یوحنا 14: 27 تا 31
برای شما آرامش به جا می گذارم؛ آرامش خود را به شما می دهم. آنچه من به شما می دهم، نه چنان است که جهان به شما می دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. شنیدید که به شما گفتم،rdquo;من می روم، امّا باز نزد شما می آیم.ldquo;اگر مرا دوست می داشتید، شادمان می شدید که نزد پدر می روم، زیرا پدر از من بزرگتر است. اکنون این را پیش از وقوع به شما گفتم، تا چون واقع شود ایمان آورید. فرصت چندانی باقی نمانده که با شما سخن بگویم، زیرا رئیس این جهان می آید. او هیچ قدرتی بر من ندارد؛ امّا من کاری را می کنم که پدر به من فرمان داده است، تا جهان بداند که پدر را دوست می دارم. برخیزید، برویم.

در نتیجه آرامش عیسی مسیح بوسیلۀ روح القدس بر ما برقرار خواهد ماند.
در رسالۀ غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23، آمده است که سلامتی (آرامش) ثمرۀ روح القدس می باشد که هیچ قانونی بر ضد آن وجود ندارد.

- او با قلبی همچون یک شبان (شفقت) به شاگردانش (ما) می گوید که مضطرب نباشید. این مزیت شیوۀ زندگی در ملکوت مسیح می باشد.

فیلیپیان 4: 6 و 7؛ برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. بدین گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیحْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت.

- عیسی از شاگردان انتظار دارد که آنها از قربانی شدن او برای گناهانشان (بشر) و رفتن او نزد پدر شادمان باشند، اینها همه حیاتی و برای خیرت همه می بود. عیسی می دانست که اطاعت از پدر آسمانی، باعث جلال او خواهد شد، او اطمینان داشت که از میان مردگان خواهد قیام کرد، چون او خدای زنده است و به ملکوت باز خواهد گشت.

- کلام خدا در رسالۀ فیلیپیان 2: 5 الی 8، به ما توضیح می دهد که وقتی عیسی در میان ما جسم پوشید، برای مدتی قسمتی از جلال خود را ترک کرد و مرگ بر روی صلیب را برای نجات ما پذیرفت. او شاگردان خود را پیش از وقوع تمام این وقایع مطلع می سازد، ایمان آنها بعنوان مبشران و معلمان آیندۀ انجیل می بایستی بر این مکاشفات استوار می شد.

- عیسی در روح خود می دانست که لحظات سختی که برای آن متولد شده بود بسیار نزدیک شده است. اگر چه رئیس این جهان یعنی شیطان، از انسانهای گناهکار که دل خود را برای حاکمیت وی باز کرده بودند می آمد تا عیسی را بوسیلۀ آنها بکشد، اما در عیسی که کاملاً بیگناه بود جایی و بر او قدرتی نداشت. در واقع عیسی داشت بجای ما انسانها قربانی می شد. او با اینکار شیطان را شکست داد.

دعا،
ای خداوند، متشکرم برای آرامش تو که فوق از عقل است، که بر همه چیز و در هر شرایطی باعث تسلی و بنای من می شود. که برتر از هر چیزی و هر امنیتی است که دنیا به من پیشنهاد می کند، من آرامش تو را با ایمان دریافت می کنم. شکر برای محبت بیکران تو که برتر از هر ترس و اضطرابی است. تو را دوست دارم، شادمانم که بزودی بازمی گردی. من به مرگ و قیام تو از مردگان، به صعود و بازگشت ثانوی برای کلیسایت ایمان دارم. شکر که با اطاعت از پدر، بر شیطان و تمام نقشه های پلید او پیروز شدی.

ای خداوند دعا می کنم تا در شرایط مختلف زندگی، وقتی که حتی خیلی چیزها بر طبق میل من نیست، آرامش خود را به من عطا کنی. باشد که همچون تو بر شرایط مسلط باشم و نه شرایط بر من. چنان مرا از محبت خود پر ساز که ترس و اضرابهای این دنیا در من جائی نداشته باشند.ای خداوند محبت من را نسبت به خود افزون کن، قوت میل به اطاعت تحت هر شرایطی به من عطا کن. تو را دوست دارم.
در نام مسیح آمین ...

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 14 فروردين 1396 ساعت: 16:58

close
تبلیغات در اینترنت