از مال خود با سخاوتمندى به ديگران ببخش، چون بخشش تو بدون عوض نمى ماند.

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

ز مال خود با سخاوتمندى به ديگران ببخش، چون بخشش تو بدون عوض نمى ماند. مالى را كه ميخواهى بيخشى به چندين نَفَر ببخش، زيرا نميدانى چه پيش خواهد آمد. درخت از هر طرف كه سقوط كند در همان طرف نيز روى زمين خواهد افتاد. وقتى ابر از آب پر شود، بر زمين خواهد باريد. كشاورزى كه براى كار كردن منتظر هواى مساعد بماند، نه چيزى خواهد كاشت و نه چيزى درو خواهد كرد. همانطور كه نميدانى باد چگونه مى وزد و يا بدن كودك چگونه در رحم مادرش شكل ميگيرد، همچنين نميتوانى كارهاى خدا را كه خالق همه چيز است درك كنى. تو برو و در وقت و بى وقت بذر خود را بكار، چون نميدانى كدام قسمت از بذرها ثمر خواهد داد، شايد هر چه كاشته اى ثمر بدهد. جامعه: ١١: ١-٦

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 29 شهريور 1396 ساعت: 22:26

فهرست وبلاگ