خداوند را محبت مي نمايم زيرا كه آواز و تضرع مرا شنيده است | بلاگ

خداوند را محبت مي نمايم زيرا كه آواز و تضرع مرا شنيده است

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

خداوند را محبت مي نمايم زيرا كه آواز و تضرع مرا شنيده است.. زيرا كه گوش خود را به من فرا داشته است... پس مدت حيات خود ، او را خواهم خواند..

ريسمانهاي موت مرا احاطه كرد و تنگيهاي هاويه مرا دريافت ، تنگي و غم پيدا كردم..

آنگاه نام خداوند را خواندم.....
آه اي خداوند جان مرا رهايي ده..

خداوند رئوف و عادل است و خداي ما رحيم است.. خداوند ساده دلان را محافظت مي كند .. ذليل بودم و مرا نجات داد..

اي جان من به آرامي خود برگرد، زيرا خداوند به تو احسان نموده است... زيرا كه جان مرا از موت خلاصي دادي و چشمايم را از اشك و پايهايم را از لغزيدن...

موت مقدسان در نظر وي گرانبهاست.
آه اي خداوند ، من بنده تو هستم.. بندهاي مرا گشوده اي .. قرباني هاي تشكر نزد تو خواهم گذرانيد... و نام خداوند را خواهيم خواند..

نذرهاي خود را به خداوند ادا خواهم كرد به حضور تمامي قوم وي..

آياتي از مزمور

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 ساعت: 4:17