بر خدا توکل خواهم کرد

ساخت وبلاگ
چکیده : خدایا، مرا فیض عطا فرما،زیرا انسان بر من پا می گذارد!همۀ روز، مهاجمان بر من ستم روا می دارند.تمام رو... با عنوان : بر خدا توکل خواهم کرد بخوانید :

خدایا، مرا فیض عطا فرما،زیرا انسان بر من پا می گذارد!همۀ روز، مهاجمان بر من ستم روا می دارند.
تمام روز، مخالفان مرا لگدمال می کنند،زیرا بسیاری متکبرانه با من می جنگند. آنگاه که ترسان شوم،بر تو توکل خواهم کرد.
آری، بر خدا توکل خواهم کرد،بر خدایی که کلامش را می ستایم.و ترسان نخواهم شد؛انسان خاکی به من چه تواند کرد؟
همۀ روز سخنان مرا تحریف می کنند،و همۀ تدبیرهایشان برای آزار من است....
دسیسه می کنند،در کمین می نشینند،و گامهایم را می پایند،زیرا قصد جان من دارند!
با این همه شرارت، آیا جان سالم به در خواهند برد؟خدایا، در خشمِ خود قومها را سرنگون ساز!
تو شمار آوارگیهایم را نگاه می داری،و اشکهایم را در مَشک خود می نهی!آیا آنها در دفترِ تو نیست؟
پس آنگاه که یاری بخواهم،دشمنانم واپس خواهند نشست.این را نیک می دانم که خدا با من است.
آری، بر خدا توکل می دارم،بر خدایی که کلامش را می ستایم،بر خداوندی که کلامش را می ستایم. و ترسان نخواهم شد؛آدمی به من چه تواند کرد؟
خدایا، نذرهایم را به تو باید ادا کنم؛قربانیهای شکرگزاری به تو تقدیم خواهم کرد.
زیرا که تو خدایا،جانم را از مرگ رهانیدی،و پاهایم را از لغزش بازداشتی،تا در نور زندگی در حضور خدا سالک باشم.

مزمور باب 56 آیه 1 تا13

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 ساعت: 4:17