به چه دلائلی می‌دانیم که عیسی مسیح قیام کرده است؟

ساخت وبلاگ
چکیده : قبر خالی مسیح سند محکم تاریخی است که واقعه قیام حقیقت دارد لوقا ۲۴: ۱- ۶ واقعه باز شدن قبر مسیح ک... با عنوان : به چه دلائلی می‌دانیم که عیسی مسیح قیام کرده است؟ بخوانید :
 1. قبر خالی مسیح سند محکم تاریخی است که واقعه قیام حقیقت دارد
 2. لوقا ۲۴: ۱- ۶
 • واقعه باز شدن قبر مسیح کار انسان نبود بلکه تمام دلائل علمی، قضائی و حقوقی ثابت می کند که خدا قبر مسیح را که تنها قبر گشوده شده جهان است، باز کرده است!
  1. تبدیل روز مقدس و عبادتی شنبه به یکشنبه (روز مخصوص پرستش مسیحیان) ثابت می کند که واقعه قیام حقیقت دارد
  2. مرقس ۱۶: ۲
  • هر علتی را معلولی است. چرا باید روز عبادتی مسیحیان یهودی از شنبه به یکشنبه تغییر می کرد؟
  1. دلیل شواهد عینی، کافی و نیک نام، شهادت می دهد که واقعه قیام حقیقت دارد.
  2. اول قرنتیان ۱۵: ۵- ۸
  • مسیح زنده ظرف ۴۰ روز پس از قیام، لااقل ۱۱ بار به افراد مختلف در مکانهای مختلف ملاقات کرد و بیش از ۵۰۰ نفر شاهد زنده با او روبرو شدند.
  1. وجود کتاب عهد جدید ( انجیل مسیح) دلیل روشنی است که بدون قیام مسیح چنین انجیلی را در دسترس نداشتیم.
  2. پیام خبر خوش انجیل بدون قیام عیسی مسیح، بی معنی، باطل و بی ارزش بود!
  • اول قرنتیان ۱۵: ۱۲- ۲۰
  1. وجود حیات تازه و زنده که عیسای زنده به پیروانش می دهد دلیل بر قیامت مسیح می باشد.
  2. یوحنا ۱۴: ۱۹
  • افسسیان ۲: ۱و۶
  • میلیونها میلیون مسیحی واقعی شهادت می دهند که چه طور از مرگ روحانی قیام نموده و در حیات مسیح زنده شریک شده اند.
  • فیلیپیان ۳: ۱۰
  1. اطمینانی که مسیحیان نسبت به قیامت و تصاحب حیات ابدی را دارد، ثمره دیگری از قدرت قیام مسیح است.
  2. اول قرنتیان ۱۵: ۲۰- ۲۲
  • رومیان ۸: ۱۱
  • مسیح نخست زاده و نوبر قیام واقعی از مردگان اس که قیامت آینده را برای ما واقعی می سازد.
...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 ساعت: 4:17