بنام عيسى مسيح پادشاه گريان براى مردم ايران دعا ميكنم

ساخت وبلاگ
چکیده : بنام عيسى مسيح پادشاه گريان براى مردم ايران دعا ميكنم خدا و خداوند من بنام عيسى به سرزمين ما نظر لطف... با عنوان : بنام عيسى مسيح پادشاه گريان براى مردم ايران دعا ميكنم بخوانید :

بنام عيسى مسيح پادشاه گريان براى مردم ايران دعا ميكنم خدا و خداوند من بنام عيسى به سرزمين ما نظر لطف بفرما دشمن قوم ترا فلج كرده تاريكى روح ها و جانهاى انها را پوشانده است اى كه دعا مى شنوى رحمت تو بر سرزمين داريوش بيايد روح و جان جوانان و پيران سر زمين ما در دست شيطان اسير است ما مى دانيم كه انها گناه كرده اند و از جلال تو قاصر هستند ولى بنام عيسى دست دعا بسويت دراز مى كنيم كه گناهان انها را ببخش انها را از دره مرك بيرون بياور پدر جان فقط تو قادرى در قفس را باز كنى و انها را... نجات دهى فقط تو قادر هستى روح و جان و جسم انها را از دست حكم ستمگر ازاد كنى پدرم بخاطر دعا مقدسين خود درى از پادشاهى ات بسوى سر زمين ما بگشا زيرا ما اموختيم درى را كه تو بكشايى هيچكس قادر به بستن نيست اى نگهدارنده كاينات تو قدوس و عادل هستى تو اب حيات و نان حيات هستى قوم ما به نجات تو محتاج هستند بنام عيسى يوغ هاى استارت انها را بشكن قفل ها را باز بفرما و زنجيرهايى را كه اهريمن به انها بسته بگشاء زيرا تو شبان نيكو هستى كه خود بدنبال كوسفندان گمشده خود ميروى پدر جان پرچم نجات را بر سر زمين ما بر قرار بفرما تا فقط پدر و پسر و روح القدس در سر زمين ايران جلال يابد و بنام عيسى چشمان دل و چشمان روحانى همه ايرانى ها را در تمام كوشه و كنار دنيا بگشاء تا بنام عيسى همه به نجات مسيح دست پيدا كنند هر چند اهرمن خواست كه از بيخ زند ريشه ما غافل ار انكه مسيح است در انديشه ما اى خدا و خداوندم اى ابدى و ازلى از اينكه دعاى ما را شنيدى ايمان داريم اجابت هم ميكنى تشكر و سپاس از خداى پدر و پسر و روح القدس امين

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 ساعت: 4:17